Stručni tim

Profesor dr Miroslav P. Ilić, menadžer POLIKLINIKE ILIĆ, predvodi stručni tim. Specijalista – maksilofacijalni hirurg, doktor stomatogije i doktor medicine. Profesor je na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Banja Luci. Dr Ilić, rođen 1965.godine, diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1988. kao jedan od najboljih studenata u generaciji, a 1994. godine i na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Specijalizaciju iz maksilofacijalne hirurgije završava 1995. god. pod mentorstvom primarijusa dr Vladimira Čanjija i profesora dr Asena Džoleva. Magistar je i doktor medicinskih nauka. Svoje stručno znanje usavršavao je na mnogobrojnim stručnim kursevima i skupovima u zemlji i inostranstvu.

Dr Dragan Grujić, osnivač poliklinike, doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije, Stomatološki fakultet i specijalizacija na Univerzitetu u Novom Sadu.

Dr Nataša Baračkov, doktor stomatologije, diploma stečena na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu.

Dr Dejan Baltić, doktor stomatologije, diploma stečena na Stomatološkom fakultetu u Novom Sadu.

Prim.dr Vera Prodanović, doktor stomatologije, primarijus, specijalista dečje i preventivne stomatologije i ortodoncije, Stomatološki fakultet i specijalizacija na Univerzitetu u Beogradu

Prim.dr Vladimir Savić, doktor stomatologije, primarijus, specijalista stomatološke protetike, Stomatološki fakultet i specijalizacija na Univerzitetu u Beogradu

Dr Valerija Šmit Lauš, doktor stomatologije, specijalista ortodoncije, Stomatološki fakultet i specijalizacija na Univerzitetu u Novom Sadu

Profesor dr Ljiljana Gvozdenović, doktor medicine, specijalista-anesteziolog, redovni profesor anestezije na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu

Katica Jančić, stomatološka sestra

Tijana Stančić, stomatološka i medicinska sestra

Najuži krug tehničara sačinjavaju:

  • Mirjana Banjac, zubni tehničar specijalista za fiksnu protetiku
  • Feodor Bojkov, zubni tehničar specijalista za fiksnu protetiku
  • Pavao Davidović, zubni tehničar specijalista za mobilnu protetiku
  • Dušan Nikolić, zubni tehničar specijalista za mobilnu skeletiranu protetiku