Usluge

U ordinaciji se pružaju usluge:

• Oralna i maksilofacijalna hirurgija
• Operacija cista lica, vilica i vrata
• Hirurško vađenje zaostalih korenova i zuba u vilici
• Hirurško vađenje neizniklih (impaktiranih) zuba
• Operacije frenuluma usne i jezika
• Usađivanje zuba
• Resekcija korena zuba (apikotomija)
• Hirurško i medikamentozno lečenje parodontopatije
• Hirurška priprema u ortodontskom lečenju neizniklih zuba
• Predprotetska hirurgijaLečenje obolenja viličnog zgloba
• Lečenje preloma vilice i preloma zuba
• Lečenje obolenja pljuvačnih žlezda
• Lečenje obolenja sinusa
• Lečenje infekcije lica, vilica i vrata
• Hirurško uklanjanje tumora, mladeža i drugih promena na licu, vratu, usnoj šupljini i ostalim delovima tela
• Hirurške korekcije ožiljaka
• Hirurške korekcije deformiteta vilica i zuba
• Estetske korekcije usana, kapaka i dr. Implantatologija
• Ugradnja jednofaznih i dvofaznih implantata kod nedostatka jednog ili više zuba
• Ugradnja implantata kod totalne i delimične bezubosti
• Ugradnja najsavremenijih, različitih implantnih sistema Protetika
• Metalna i bezmetalna keramika, izrada krunica i mostova
• Izrada klasičnih i valplast proteza
• Izrada skeletiranih (vironit) proteza sa i bez kukica Ortopedija zuba i vilica
• Ispravljanje nepravilnog položaja zuba i vilica pokretnim i fiksnim aparatima
• Dečija i preventivna stomatologija
• Rad sa decom i trudnicama
• Preventivne plombe, fluorizacija zuba, zalivanje fisura Bolesti zuba i kanala korena zuba (endodoncija)
• Lečenje zuba i kanala najkvalitetnijim materijalima, estetske plombe Estetska stomatologija
• Beljenje zuba, nakit za zube, cirkoni, zubne fasete
• Estetske plombe, estetske zubne fasete