Protetika

Posebnu pažnju „Poliklinika Ilić“ obraća na izradu protetskih nadoknada:

  • Metal-keramičke, bezmetalne i cirkonijum krunice i mostovi. Po izboru pacijenata koriste se sledeće keramike: Vita 95, Finesse, Ivoclar, Noritake
  • Krunice i mostovi na implantatima
  • Džeket krunice, privremeni mostovi i krunice
  • Klasične akrilatne i valplast proteze
  • Proteze na mini-implantatima
  • Teleskop proteze
  • Izrada skeletiranih (vironit) proteza sa i bez kukica

Prema želji pacijenta mogu se izrađivati protetske nadoknade na zlatu.