Implantati

  • Ugradnja jednofaznih i dvofaznih najsavremenijih, različitih implantnih sistema kod nedostatka jednog ili više zuba
  • Ugradnja implantata kod totalne i delimične bezubosti sledećih proizvođača: Nobel Biocare, Imtec, Allfit
  • Ugradnja mini implantata Imtec MDI Sandax kod totalne bezubosti