Oralna hirurgija

„Poliklinika Ilić“ obezbeđuje pružanje sledećih oralno-hirurških usluga:

  • Operacija cista vilica i usne šupljine
  • Hirurško vađenje zaostalih korenova i zuba u vilici
  • Hirurško vađenje neizniklih (impaktiranih) zuba
  • Operacije frenuluma usne i jezika
  • Usađivanje zuba
  • Resekcija korena zuba (apikotomija)
  • Hirurška priprema u ortodontskom lečenju neizniklih zuba
  • Preprotetska priprema (nivelacija grebena, produbljivanje forniksa)
  • SINUS-LIFT